top of page
18.png

Eduskuntavaalit 2023

SDP Keski-Suomi on asettanut minut ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Olen Jyväskylässä asuva ylioppilas ja ravintolatyöntekijä, jolle tasa-arvon edistäminen on tärkeimpiä asioita politiikassa. 20 vuotiaana olen SDP:n nuorin kansanedustajaehdokas Keski-Suomessa.

Kärki vaaliteemani

 

Politiikan tulee olla yhteistyöhön perustuvaa sekä aidosti tulevaisuuteen suuntautunutta eikä riitelyä, pelkkiä katteettomia lupauksia saati pikavoittojen toivossa tehtyjä populistisia avauksia.

Suomi tarvitsee vision ja näkymän kriisien jälkeisestä ajasta. Näkymä luotettavasta kriisien jälkeisestä ajasta syntyy siitä, että jokaisella on mahdollisuus tarvitsemaansa hoivaan ja turvaan, työhön ja riittävään toimeentuloon elämän eri tilanteissa sekä mahdollisuus kehittää itseään ja osaamistaan halki elämän.

KOULUTUS JA SIVISTYS

Koulutus, sivistys ja osaaminen luovat pohjan kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Suomi tarvitsee osaajia, eri alojen ammattilaisia, joiden varassa yhteiskunnan rattaat pyörivät. Koulutuksen tulee olla saavutettavaa ja aidosti maksutonta. Elinikäistä oppimista tulee tukea jatkuvan oppimisen järjestelmää on kehittämällä, jotta yksilöllä on mahdollisuus kehittää, täydentää sekä päivittää osaamistaan läpi elämän.

​​

TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA

Ihmisoikeudet ja ihmisarvo kuuluvat jokaiselle, eivätkä ne ole mielipideasia! Yhteiskunnan asenteet ja normit eivät saa rajoittaa tai sulkea ketään ulkopuolelle saati asettaa eriarvoiseen asemaan yhteiskunnassa. Taloudellinen ja sosiaalinen tasa-arvo lisää turvallisuuden tunnetta sekä yhteiskunnan vakautta.

- Opintorahan tasoa tulee korottaa ja opintotuen lainapainotteisuutta purkaa.

- Koulutuksen maksuttomuus tulee laajentaa takaisin koskemaan myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolisia opiskelijoita.​​

- Sateenkarrinuorten terveyttä ja hyvinvointia tulee edistää aktiivisesti poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Tulevalla hallituskaudella tulee laatia sateenkaaripoliittinen toiminta ohjelma.​​

KESTÄVÄ YHTEISKUNTA

ARVOKAS VANHUUS

Arvokas vanhuus on oikeus, joka kuuluu jokaiselle ikääntyvälle. Ikäihmisten yksinäisyys ja syrjäytyminen on yhteiskunnallinen epäkohta, johon tulee puuttua aktiivisesti. Jokaisella tulee olla mahdollisuus laadukkaaseen hoivaan sekä tarvitsemaansa tukeen. Ikäihmiset eivät ole yhteiskunnalle taakka, vaan voimavara, jossa on paljon potentiaalia.

​​

Yhteiskuntaa tulee rakentaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Kaikessa päätöksen teossa tulee ottaa huomioon ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Yhteiskunnan kestävyyttä, ei tule mitata ainoastaan julkisen talouden kestävyydellä, vaan talousmittareiden rinnalle tulee ottaa muita mittareita kuten hyvinvointimittari käyttöön.

- Suomen tulee olla vuonna 2035 hiilineutraali sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä hyvinvointivaltio.

Tutustu vaalikone vastauksiini

Nuorten vaalikone on nuorisoalan yhteinen vaalikone, joka kokoaa yhteen nuoria koskettavia kysymyksiä ja teemoja.

Voit tutustua Keskisuomalaisen vaalikone vastauksiini oheisen linkin kautta.

Voit tutustua Helsingin Sanomien vaalikone vastauksiini oheisen linkin kautta.

Voit tutustua Iltalehden vaalikone vastauksiini oheisen linkin kautta.

Voit tutustua minuun ja kärkiteemoihini myös SDP:n ehdokaskoneessa, josta löydät kaikki SDP:n ehdokkaat.

Haluaisitko tukea matkaani kohti kansanedustajuutta?

Voit tukea matkaani kohti kansanedustajuutta liittymällä tukitiimini tai lahjoittamalla kampanjaani alla olevien ohjeiden mukaan. Pienelläkin panoksella on suuri merkitys.

Tilisiirto

Saaja: Keskisuomalaisten puolesta ry

Tilinumero: FI04 5290 0220 8602 80

Viesti: "Hakosen vaalituki 2023"

bottom of page