top of page

Hoitoon on päästävä silloin, kun hoidolle on tarvetta

Sote-uudistuksen keskiössä on ihminen, tarve kaventaa kasvavia terveyseroja ja mahdollistaa kaikille yhdenvertaiset palvelut riippumatta varallisuudesta tai asuinpaikasta. Sote-uudistuksen myötä perustettavat hyvinvointialueet luovat suuremmat hartiat, jotka palveluiden järjestämisessä mahdollistaa paljon, jos keskitytään olennaisiin ja oikeisiin asioihin. Pelkästään lait eivät asioita muuta, vaan muutos lähtee pitkälti alueilta ja alueilla vallitsevasta tahtotilasta.

Alueellisesti hoitoon pääsyssä on merkittäviä eroja. Toisaalla hoitoon pääsee parin päivän sisällä yhteydenotosta. Toisaalla pari viikkoa ei välttämättä riitä. Oikea-aikainen hoitoon pääsy on tärkeää, sillä näin estetään ongelmien pitkittymistä ja vaikeutumista. Useimmiten myös ongelmiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa on ihmiselle itselleen tärkeää ja tulee myös yhteiskunnalle huomattavasti halvemmaksi. Pahoinvointi nimittäin maksaa käsittämättömän paljon eikä meillä ole siihen varaa.

Marinin hallituksen johdolla seitsemän päivän hoitotakuu on edennyt ja on parhaillaan lausuntokierroksella. Oli kyse sitten fyysisistä tai psyykkisistä terveysongelmista tulee hoitoon päästä seitsemän päivän kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista.


Oikea-aikainen hoidon tarve ei saa olla riippuvaista asuinpaikasta saati lompakon paksuudesta. Varmistaakseen oikea-aikaisen hoitoon pääsyn tuleekin ottaa alueilla käyttöön erilaisia keinoja kuten: ilta- ja viikonloppuvastaanottoja sekä asiakkaan luokse jalkautuvia palveluita, jotta oikea-aikainen hoitoon päsy olisi mahdollista. Digitalisaation mahdollistamia keinoja ja palveluita tulee hyödyntää tarpeen vaatiessa. Jotta lompakon paksuus ei vaikuttaisi oikea-aikaiseen hoitoon pääsyyn tai hakeutumiseen, ei asiakasmaksut saa nousta uudistuksen myötä. Ihanteellisessa tilanteessa asiakasmaksut laskisivat.

Puheenvuorossani SDP:n 47. puoluekokouksessa halusin avata omia ajatuksiani koskien puoluekokouksen tapahtumia. Voit lukea puheenvuoroni alta: Arvoisa puheenjohtaja, Rakkaat toverit, Olen hieman petty

bottom of page