top of page

Hoivaa ja turvaa huomennakin

Sunnuntaina 23. tammikuuta 2022 suomalaiset suuntaavat äänestämään historiallisiin ensimmäisiin aluevaaleihin. Edessämme on yksi itsenäisen taipaleemme suurimmista uudistuksista, joka määrittää pitkälti sen mihin suuntaan tulevaisuudessa hyvinvointivaltiotamme tullaan kehittämään.

Aluevaaleissa äänestetään päättäjät päättämään siitä, miten ja missä tulevaisuudessa järjestetään toimivan arjen kannalta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Konkreettisesti vaaleissa äänestetään muun muassa perusterveydenhuollosta ja sairaalapalveluista, mielenterveys- ja päihdepalveluista, lastensuojelusta sekä ikääntyneiden palveluista. Lisäksi vaaleissa äänestetään, kuinka turvallisen arjen kannalta keskeinen pelastustoimi järjestetään eli käytännössä siitä, kuinka ambulanssit kulkee ja minkälainen pelastuslaitos verkosto meillä on tulevaisuudessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen keskiössä tulee olla ihminen.

Meidän ei pidä takertua aluevaaleihin liittyvissä keskusteluissa siihen, missä "seinät" sijaitsevat, vaan meidän tulisi keskustella siitä, mikä on koko uudistuksen keskiössä. Uudistuksen keskiössä on ihminen, tarve kaventaa kasvavia terveyseroja sekä halu mahdollistaa kaikille laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti asuinpaikasta tai varallisuudesta huolimatta. Näistä asioista meidän tulisi keskustella, sillä varmasti monelle oikea-aikainen hoitoon pääsy ja laadukkaat palvelut ovat tärkeämpi asia kuin yksittäiset seinät.

Pienien kuntien huoli, että palvelut häviäisivät omasta kunnasta, on täysin ymmärrettävä. Kuitenkin jokaisen tulisi välttää katteettomien lupausten antamista. Keski-Suomessa ei voida keskittää kaikkea Jyväskylään tai Jyväskylän seudulle, senhän meistä ymmärtää varmasti jokainen. Palveluverkosto tuleekin säilyttää sellaisena, että jokaisella on mahdollisuus saavuttaa hyvinvoinnin ja toimivan arjen kannalta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut myös huomennakin.

Lait määrittävät raamit, mutta hyvinvointialueilla on valta päättää kuinka konkreettisesti palvelut järjestetään. Siksi sillä on merkitystä ketkä asioista tulevaisuudessa päättää.

Pidetään huolta siitä, että kaikkialla Keski-Suomessa hoitoon pääsee silloin, kun hoidolle on tarvetta ja, että henkilöstö jaksaa ja voi hyvin tärkeää työtänsä tehdessä. Taataan jokaiselle asuinpaikasta tai varallisuudesta huolimatta mahdollisuus hoivaan ja turvaan huomennakin.

Puheeni SDP:n puoluekokouksessa

Puheenvuorossani SDP:n 47. puoluekokouksessa halusin avata omia ajatuksiani koskien puoluekokouksen tapahtumia. Voit lukea puheenvuoroni alta: Arvoisa puheenjohtaja, Rakkaat toverit, Olen hieman petty

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page