top of page

Ihmisoikeuksista ei voida tinkiä

Translain uudistaminen, seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli identiteetin muuttamiseen tähtäävien eheytyshoitojen kieltäminen sekä saamelaiskäräjälain uudistaminen ovat kaikki olleet kuluvalla hallituskaudella hallituksen pöydällä, mutta vain translain uudistaminen saatiin vietyä maaliin.


Eri vähemmistöjen aseman sekä perus- ja ihmisoikeuksien parantamiseen tähtäävät lakihankkeet ovat kerta toisensa jälkeen jääneet toteutumatta pääsääntöisesti Keskustan vastustamisen myötä. On surullista Suomen ihmisoikeuspolitiikan suhteen, että opposition johdolla ja Keskustan tuella kerta toisensa jälkeen ihmisoikeudet heitettiin kuluvalla hallituskaudella romukoppaan.


Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt olisivat ansainneet lain, jolla eheytyshoidot olisi kielletty sekä saamelaiset olisivat ansainneet päivitetyn saamelaiskäräjälain, joka olisi vahvistanut heidän itsemääräämisoikeuttaan ainoana alkuperäiskansanamme, kuitenkaan tähän ei kuluvalla hallituskaudella eduskunnassa kyetty.


Ensi hallituskaudella tulee viedä kariutuneet vähemmistöjen oikeuksia edistävät lakihankkeet maaliin sekä korjata translain puutteet. Kuluva hallituskausi on näyttänyt sen, että mille puolueille vähemmistöjen aseman sekä perus- ja ihmisoikeuksien vahvistaminen on tärkeää sekä mille puolueille ihmisoikeudet ovat yhdentekevä asia. Ihmisoikeuksien toteutumisesta ei voida tinkiä, sillä ne eivät ole mielipideasia. Siksi sillä on väliä, mille puolueelle äänensä huhtikuun vaaleissa antaa.


Seurakuntavaalit käydään marraskuussa ja yksi varmasti keskusteluihin nouseva teema on samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen. Kirkon virallinen kanta avioliiton suhteen on, että se katsoo aviolii

bottom of page