top of page

Koulutuksen kunnianpalautus

Koulutus on nykypäivänä edellytys menestymiselle työelämässä. Viime vuosina kuitenkin koulutuksesta on otettu turhan paljon pois. Nyt kun Marinin hallitus on jälleen aloittanut koulutukseen panostamisen muun muassa pidentämällä oppivelvollisuutta ja täten takaamalla jokaiselle ilmaisen toisen asteen tutkinnon, jota lähestulkoon poikkeuksetta vaaditaan työllistyäkseen, on meidän myös aika toimia paikallisesti suomalaisen koulutuksen kunnian palauttamiseksi.

Järjestämäämme koulutusta meidän tulisi lähteä kehittämään ja parantamaan ihan perusasioista alkaen. Meillä ei ole varaa ottaa enää yhtään pois koulutuksesta, vaan meidän tulisi opiskelija kaupunkina panostaa siihen.

Seuraavan valtuustokauden aikana tärkeää on saada ryhmäkokoja perus- ja toisen asteen koulutuksissa varsinkin lukiokoulutuksessa reilusti pienemmäksi, jotta opettajat voivat keskittyä yksilöllisempään opettamiseen.

Lukiokoulutuksen suhteen tällaista ei toteuteta yksin kaupungin rahoilla, vaan tulee lukiokoulutuksen rahoitustaso saada huomattavasti korkeammalle. Nykyinen rahoitus on riittämätön laadukkaamman lukiokoulutuksen järjestämiseksi Jyväskylässä.

Meidän tulee myös nopeasti lähteä parantamaan oppilaiden sekä opiskelijoiden mielenterveydellisten palveluiden riittävyyttä, sillä nykyisin nämä tärkeät palvelut ovat riittämättömiä Jyväskylässä. On kohtuutonta, että esimerkiksi reilun 1000 opiskelijan lukiossa yhdellä koulupsykologilla on vastuullaan lähes tuhat opiskelijaa. Tällaisella mitoituksella oppilas tai opiskelija ei voi saavuttaa mielenterveydellisiä palveluita lain määräämässä aikarajassa. Tämän suhteen meno ei voi enää jatkua samankaltaisena, vaan tähän on tultava muutos.

Koulutukseen panostaminen valtiollisesti tai paikallisesti ei ole missään tapauksessa rahan heittämistä hukkaan, vaan päinvastoin se on sijoittamista tulevaisuuteen, sillä juurikin tulevaisuus tarvitsee ammattitaitoiset tekijänsä.

*Julkaistu kahtena eri versiona Keskisuomalaisessa (6.2.) sekä Suur-Jyväskylän lehdessä (10.2.).

Puheeni SDP:n puoluekokouksessa

Puheenvuorossani SDP:n 47. puoluekokouksessa halusin avata omia ajatuksiani koskien puoluekokouksen tapahtumia. Voit lukea puheenvuoroni alta: Arvoisa puheenjohtaja, Rakkaat toverit, Olen hieman petty

bottom of page