top of page

Lapsia, nuoria ja opiskelijoita eikä perheitä saa unohtaa

Tammikuussa aluevaltuustoihin valittavat valtuutetut päättävät monista lapsia, nuoria ja opiskelijoita sekä perheitä koskevista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Esimerkiksi neuvolapalveluista, oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalveluita, mielenterveys- ja päihdepalveluita, jotka siirtyvät kuntien vastuulta hyvinvointialuiden järjestettäviksi.

On tärkeää, että lapsia, nuoria ja opiskelijoita sekä perheitä ei unohdeta, sillä koronapandemia on koetellut monen nuoren, opiskelijan ja perheen hyvinvointia. Perheitä ei saa jättää yksin eikä menneisyyden virheitä tule toistaa.

On tärkeää, että hyvinvointialueilla panostetaan Ennaltaehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen, jotta ongelmat voidaan ratkaista ennen kuin ne pääsevät monimutkaistumaan. Lisäksi on erityisen tärkeää, että lapset ja nuoret saavat apua mielenterveyden haasteisiin silloin kun on tarvetta. Meillä on käsillä mielenterveyskriisi, joka koettelee monia lapsia, nuoria ja opiskelijoita.

Hyvinvointialuilla tulee huolehtia, että lapset ja nuoret eivät joudu lähtemään hakemaan apua matkan päästä, vaan kouluterveydenhoidon, koulupsykologin ja koulukuraattorin löytää jatkossakin sieltä, missä lapset ja nuoret ovat, eli kouluista ja varhaiskasvatuksesta.


Hallituksen lasten ja nuorten hyvinvointiin kohdistuneiden panostuksien lisäksi tarvitaan määrätietoista toimintaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin puolesta myös hyvinvointialueilla. Onkin tärkeää, että jokainen äänestysikäinen nuori äänestäisi, jotta tulevan hyvinvointialueen päätöksen teossa kuuluisi nuorten ääni. Sen lisäksi sillä on merkitystä ketkä asioista päättävät. Nuoret tarvitsevat ja ansaitsevat oman äänensä aluevaltuustoon.

Puheenvuorossani SDP:n 47. puoluekokouksessa halusin avata omia ajatuksiani koskien puoluekokouksen tapahtumia. Voit lukea puheenvuoroni alta: Arvoisa puheenjohtaja, Rakkaat toverit, Olen hieman petty

bottom of page