top of page

Liikunta osaksi hyvinvoinnin edistämistä

Liikkumisella on vaikutusta yksilön terveyteen ja hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Liikunnan vaikutukset ovatkin objektiivisia sekä subjektiivisia eli havaittavissa tai mitattavissa olevia muutoksia fyysisissä ominaisuuksissa. Mutta ne ovat myös yksilöllisiä kokemuksia liittyen esimerkiksi onnistumisiin ja mielihyvään, jolla on vaikutusta yksilön henkiseen hyvinvointiin.

Liikunnalla voi ennaltaehkäistä muun muassa useita kansantauteja, kuten sydän- ja verisuonisairauksia sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksia.

Meidän tulee satsata liikuntapaikkoihin sekä kaupunkilaisten liikkumiseen ja täten hyvinvointiin. Jos ajatellaan kuinka paljon erilaisten sairauksien hoitaminen tulee maksamaan tulevaisuudessa, panostaminen kaupunkilaisten liikkumiseen maksaakin varmasti itsensä takaisin tulevaisuudessa.

Meidän tulee pitää huoli, että liikunnan harrastaminen ei ole vain hyvätuloisten harrastus vaan, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja liikkua monipuolisesti kohtuuhintaan.

Maksullisten liikuntapaikkojen hinnat tulee pitää kohtuullisina ja mahdollisimman monen saavutettavissa. Lisäksi tulisi olla maksuttomia liikkumisen muotoja tarjolla monipuolisesti, varsinkin erityisryhmille kuten lapsille ja nuorille, opiskelijoille sekä eläkeläisille.

Liikuntapaikkojen tilannetta, kuntoa ja tarvetta tulee tarkastella ja kartoittaa jatkuvasti. Lähiliikuntapaikkoja tulisi olla kattavasti eri puolilla Jyväskylää, jotta liikuntapaikat olisivat kaikkien saavutettavissa asuin paikasta riippumatta.

Hippoksen alueen uusiminen tulee viedä maaliin nykyisellä mallilla, sillä Hippoksen rakennuskanta vaatii joka tapauksessa tulevaisuudessa kohennusta. Hippokselle nouseva kokonaisuus vankistaa asemaamme liikuntapääkaupunkina sekä mahdollistaa Jyväskylässä liikunnan sekä hyvinvoinnin parissa toimiville tahoille uudet ja nykyaikaiset tilat.

Hippos-hankkeen tavoin myös muissa liikuntapaikkoihin kohdistuvissa hankkeissa tulisi ottaa erityisesti huomioon alueella toimintaa järjestävien tahojen kuten kaupungin, yksityisten toimijoiden sekä kolmannen sektorin, kuten seurojen tarpeet.

Meidän tulee olla vuorovaikutuksessa aktiivisesti kaikkien liikunnan ja hyvinvoinnin parissa toimivien tahojen kanssa. Meidän tulisi tukea eri toimijoiden, varsinkin eri seurojen tärkeää työtä kaupunkilaisten ja varsinkin nuorten liikuttamisen parissa. Varsinkin nuorten liikkumista meidän tulisi tukea esimerkiksi pitämällä nuorten harrastuksiin liittyen liikuntapaikkojen maksut ilmaisina tai vähintään kohtuullisina.

*Kirjoitus julkaistu mielipiteenä Keskisuomalaisessa 20.3.2021

Puheeni SDP:n puoluekokouksessa

Puheenvuorossani SDP:n 47. puoluekokouksessa halusin avata omia ajatuksiani koskien puoluekokouksen tapahtumia. Voit lukea puheenvuoroni alta: Arvoisa puheenjohtaja, Rakkaat toverit, Olen hieman petty

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page