top of page

Liikuntapaikka maksuista ei saa tulla estettä liikkua

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksessa 15. maaliskuuta käsiteltiin liikuntapalveluiden vuoden 2023 hinnastoa. Virkamiesten valmistelemassa esityksessä lautakunnalle liikuntapalvelujen hinnastoksi vuodelle 2023, esitettiin hinnastoon muun muassa korotuksia sekä uusia maksuja. Liikuntapalveluiden vuoden 2023 hinnaston osalta, keskustelun päätteeksi lautakunta päätti kokouksessa palauttaa asian takaisin uudelleen valmisteluun.


Lautakunta koki uuden hinnaston korotukset sekä uudet maksut äkillisiksi sekä lautakunnassa heräsi huoli muun muassa lukuisien yhteydenottojen myötä siitä, että äkilliset korotukset liikuntapaikka maksuihin, saattaisivat näkyä varsinkin pienten seurojen mahdollisuuksissa liikuntapaikkojen käytön suhteen. Lisäksi maksujen korotuksien mahdolliset vaikutukset liikunnan harrastamisen kustannusten nousuun herätti huolta, jonka takia valmisteltu esitys päädyttiin palauttamaan uudelleen valmisteluun, jotta lautakunta saa aikaa perehtyä erilaisiin vaihtoehtoihin ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin.


Liikuntapalveluille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisen tavoittelu ja tulevaisuudessa kaupungin talouden tasapainottaminen tulee varmasti näkymään liikuntapalveluiden hintojen nousuna, kun kaupungissa investoidaan samanaikaisesti liikuntapaikkoihin isolla kädellä, mutta kuitenkaan hintojen korotuksien mahdolliset vaikutukset ei saa heijastua pienituloisten tai erityisryhmien kuten työttömien, eläkeläisten saati varsinkaan lasten ja nuorten liikunnan harrastamiseen.


Suomalaisten liikkumattomuus maksaa jo nyt yhteiskunnalle liikaa, eikä varsinkaan liikuntapääkaupungiksi itseään tituleeraavan Jyväskylän liikuntapaikkamaksut saa olla eikä niistä myöskään saa tulla kenellekään este liikkua. Pidetään siis huoli siitä, että myös huonompina taloudellisina aikoina kaupunkilaiset ja varsinkin lapset ja nuoret pääsevät liikkumaan ilman kohtuuttomia liikuntapaikkamaksuja. Se on meidän kaikkien etu.


*Julkaistu mielipiteenä Suur-Jyväskylän lehdessä 19.4.

Puheeni SDP:n puoluekokouksessa

Puheenvuorossani SDP:n 47. puoluekokouksessa halusin avata omia ajatuksiani koskien puoluekokouksen tapahtumia. Voit lukea puheenvuoroni alta: Arvoisa puheenjohtaja, Rakkaat toverit, Olen hieman petty

bottom of page