top of page

Mutta suurin niistä on rakkaus

Seurakuntavaalit käydään marraskuussa ja yksi varmasti keskusteluihin nouseva teema on samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen. Kirkon virallinen kanta avioliiton suhteen on, että se katsoo avioliiton olevan miehen ja naisen välinen liitto.

Monesti korostetaan sitä, että kuinka kirkon toiminta on yhdenvertaista ja kaikki omana itsenään hyväksyvää, mutta voiko se kuitenkaan olla sitä, jos kirkon käytännöt ja kannat kuitenkin syrjii sekä asettaa ihmisiä epätasa-arvoiseen asemaan keskenään ja siten ajaa ihmisiä pois. Seurakuntaan kuuluu laajalti erilaisia ihmisiä, mutta varsinkin monet vähemmistöjen edustajat tuntevat muun muassa kirkon avioliitto kannan takia olevansa itselleen tärkeässä yhteisössä epätasa-arvoisessa asemassa sekä tulevansa torjutuksi.

Kirkon tulisikin hyväksyä kaikki ihmiset sellaisena kuin he ovat. Ihmisoikeuksien polkeminen sekä ihmisten kohteleminen eriarvoistavalla tavalla on vastoin "Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi" -kehoitusta eli kirkon tärkeimpää oppia. Se on vastoin sitä, että jokaisella on yhtäläinen ihmisarvo, ketään syrjitä, ja että jokainen on arvokas omana itsenään.

Ahdasmieliset suvaitsemattomuudet nakertavat vähemmistöihin kuuluvien omanarvontuntoa - tarkoituksenahan lieneekin väheksyä erilaisuutta.

Vaikkei kirkko vielä tänä päivänä vihi avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja, minä todella uskon ja toivon todella, että vielä jonain kirkon yleinen käytäntö ja avioliitto käsitys on se, että minä ja puolisoni voimme mennä kirkossa naimisiin. Onhan kirkon suhtautuminen esimerkiksi naispappeuteen muuttunut ajan saatossa, ajan hengen mukaisesti. Miksei sitten myös kirkon suhtautuminen avioliittoon voisi muuttua ajan hengen mukaisesti?

Muutos ei tapahdu kuitenkaan hetkessä eikä varsinkaan ilman ihmisiä, jotka kirkon linjaa muuttaisi ja sen takia näissä seurakuntavaaleissa äänestetään samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä eli siitä, että kirkko olisi kirkko aidosti jokaiselle, ilman syrjintää tai ihmisiä epätasa-arvostavia käytäntöjä ja kantoja.


Seurakuntavaalit lähestyvät! Ja minut löytää Jyväskylän seurakunnan Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat -listalta. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 8.-12.11. ja vaalipäivä 20.11.2022!

Puheeni SDP:n puoluekokouksessa

Puheenvuorossani SDP:n 47. puoluekokouksessa halusin avata omia ajatuksiani koskien puoluekokouksen tapahtumia. Voit lukea puheenvuoroni alta: Arvoisa puheenjohtaja, Rakkaat toverit, Olen hieman petty

bottom of page