top of page

Opiskelijoiden sosiaaliturva vaatii uudistamista

Opiskelijoiden toimeentulo tilanne Suomessa on hälyttävän huono. Viime hallituskaudella tehty opintotuen leikkaus laski opintorahan tason 250 euroon kuussa, ja sen myötä yhä useampi opiskelija tippui pienituloisuusrajan alapuolelle. Opiskelijoiden sosiaaliturva onkin kokonaisuutena riittämätön ja viime hallituskaudella tehdyt leikkaukset näkyvät opiskelijoiden laskeneessa tulotasossa sekä opiskelijoiden kasvaneessa huolessa omasta toimeentulostansa opintojen aikana.

"Opiskelijan sosiaaliturvan olennainen peruskivi on opintotuki. Se koostuu nykyisin opintorahasta sekä opintolainan valtiontakauksesta."

Opintotukea on viime vuosina muutettu entistä lainapainotteisemmaksi. Opintotuki on opiskelijoiden sosiaaliturvaa, eikä sosiaaliturvan pitäisi perustua lainanottoon. Vaikkakin valtion takaama opintolaina on hyvä järjestelmä niille, joilla on mahdollisuus lainan ottoon. Kuitenkaan kaikki eivät halua, pysty tai uskalla ottaa lainaa varsinkin nyt, kun yhä useamman nuoren usko tulevaisuuteen horjuu. Voi myös pohtia, kuinka oikeudenmukaista on se, että meillä on ihmisryhmä, jonka sosiaaliturva ja sitä kautta toimeentulo perustuu lainan ottamiseen.

Kevään 2022 kehysriihessä Marinin hallitus päätti opintotuen tulorajojen nostosta. Tulorajojen nosto oli hallitukselta hyvä ja kiitoksen arvoinen päätös, mutta se ei ratkaise alkuunkaan opiskelijoiden sosiaaliturvaan ja toimeentuloon liittyviä ongelmia. Lopulta tulorajojen nosto auttaa joitakin opiskelijoita ja varsinkin niitä, joilla on mahdollisuus tehdä opintojen ohella töitä. Näin ollen valitettavasti se myös kasvattaa jo nyt suurta eriarvoisuutta opiskelijoiden keskuudessa, sillä kaikilla opiskelijoilla ei ole halusta huolimatta mahdollisuutta tehdä töitä opintojensa ohella.

Pysyvä korotus on tervetullut muutos, mutta ei palvele heitä, jotka kantavat huolta toimeentulostaan eniten, vaikkakin monille opiskelijoille tulorajojen nosto on varmasti tärkeä ja elämänlaatua merkittävästi parantava tekijä.

Samalla kun yhteiskunta haluaa opiskelijoiden valmistuvan tavoiteajoissa työmarkkinoille, opiskelijoiden mielenterveysongelmat kasvaa ja huoli omasta toimeentulosta on liian monella suuri. Jos haluamme opiskelijoiden pystyvän keskittyä opintoihin täyspäiväisesti sekä valmistuvan tavoiteajassa hyvinvoivina työelämään, ei opiskelijoiden sosiaaliturva voi perustua lainanottoon sekä töissä käymiseen opintojen ohella. Oikea keino olisi opintorahan korotus Sipilän hallituksen leikkausten jäljiltä sekä tukikuukausien lisääminen. Tarvittaessa koko opiskelijoiden sosiaaliturvan uudistaminen ja uudelleen ajatteleminen, tukemaan tavoitteita opiskelijoiden hyvinvoinnista, täysipäiväisestä opiskelusta sekä tavoiteajassa valmistumisesta.

Uskon, että kaikki haluavat ajoissa työelämään valmistuvia ja hyvinvoivia korkeakoulutettuja nuoria, onhan se meidän kaikkien, koko yhteiskunnan etu. Ja siksi opiskelijoiden sosiaaliturvaa tulee korjata pikaisesti sekä pidemmällä aikavälillä uudistaa tukemaan tätä.

*Kirjoitus julkaistu Demokraatin aluesivuilla 20.5.2022

Puheeni SDP:n puoluekokouksessa

Puheenvuorossani SDP:n 47. puoluekokouksessa halusin avata omia ajatuksiani koskien puoluekokouksen tapahtumia. Voit lukea puheenvuoroni alta: Arvoisa puheenjohtaja, Rakkaat toverit, Olen hieman petty

bottom of page