top of page

Seuraavat neljä vuotta: opiskelijoiden toimeentulosta

Koulutus, sivistys sekä osaaminen luovat pohjan hyvälle elämälle sekä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Samalla Suomen kaltaisen pienen kansakunnan menestyksen edellytykset muuttuvassa maailmassa rakentuvat korkean osaamisen, laadukkaan koulutuksen, riippumattoman tutkimuksen sekä tulevaisuuteen suuntaavan kehityksen varaan. Suomi tarvitsee osaajia, eri alojen ammattilaisia, joiden varassa yhteiskunnan rattaat pyörivät.

Samalla kun yhteiskunta haluaa opiskelijoiden valmistuvan tavoite aikojen mukaisesti työmarkkinoille, opiskelijoiden mielenterveysongelmat kasvaa ja huoli omasta toimeentulosta opintojen aikana on liian monella suuri. Jos haluamme opiskelijoiden pystyvän keskittyä opintoihin täysipäiväisesti sekä valmistuvan tavoiteajassa hyvinvoivina työelämään, ei opiskelijoiden toimeentulo voi perustua lainan ottamiseen tai töissä käymiseen opintojen ohella.

Suomessa opintotuki koostuu opintorahasta, jonka tasoa viime hallituskaudella leikattiin merkittävästi sekä yleisestä asumistuesta, jonka lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus valtion takaamaan opintolainaan. Kuinka oikeudenmukainen meidän järjestelmämme on, jos meillä on yksi väestöryhmä, joka on pakotettu ottamaan lainaa tai tekemään töitä, jotta voi turvata oman toimeentulonsa, koska opintoraha ja yleinen asumistuki eivät riitä kattamaan elämisen kannalta välttämättömiä kustannuksia? Opintotuki on opiskelijoiden sosiaaliturvaa, eikä se saa perustua työn tekemiseen tai lainan ottamiseen.

Seuraavalla hallituskaudella opiskelijoiden toimeentulotilannetta ja opintotukijärjestelmää tulee tarkastella huolella.

Uskon, että kaikki haluavat ajoissa työelämään valmistuvia ja hyvinvoivia korkeakoulutettuja nuoria, onhan se meidän kaikkien, koko yhteiskunnan etu. Ja siksi opiskelijoiden sosiaaliturvaa tulee korjata pikaisesti sekä pidemmällä aikavälillä uudistaa osana sosiaaliturva uudistusta tukemaan tätä tavoitetta.

Opintorahaa tulee korottaa merkittävästi, opintotuki kuukausien määrää kasvattaa sekä opintotuen lainapainotteisuus tulee purkaa pitkällä aikavälillä, koska myös opiskelijoilla on oltava oikeus riittävään toimeentuloon ilman, että on pakotettu ottamaan lainaa tai tekemään töitä opintojensa ohella.

Puheeni SDP:n puoluekokouksessa

Puheenvuorossani SDP:n 47. puoluekokouksessa halusin avata omia ajatuksiani koskien puoluekokouksen tapahtumia. Voit lukea puheenvuoroni alta: Arvoisa puheenjohtaja, Rakkaat toverit, Olen hieman petty

bottom of page